Organisationers främsta utmaningar

En studie med fem års horisont

Oavsett vilka samhällstrender som råder medför de ofta någon form av omställning eller fokusområde med varierande tidshorisont. Så vilka är de främsta utmaningar som företag och organisationer i Sverige står inför de närmaste åren?

Bibehållen konkurrenskraft förutsätter ständig förbättring av produkter, tjänster och processer i alla typer av verksamheter. Med förändrade förutsättningar i omvärlden följer nya möjligheter och hot som företag och organisationer har att förhålla sig till. Oavsett vilka samhällstrender som råder medför de ofta någon form av omställning eller fokusområde med varierande tidshorisont. Så vilka är de främsta utmaningar som företag och organisationer i Sverige står inför de närmaste åren?

Rankning av de utmaningar som förväntas bli de främsta på fem års sikt

Under våren 2018 har cirka 500 kvalificerade representanter från industri- och tjänstesektor, myndigheter, kommunal- och landstingsverksamhet samt ideell sektor, givits möjlighet att delta i studien som genomförts i tre steg. Utifrån sina samlade erfarenheter av verksamheter i Sverige, rankade och motiverade deltagarna de utmaningar som förväntas bli de främsta på fem års sikt. Utfallet kan beskrivas i ett antal kategorier eller områden av utmaningar med kopplingar till varandra. Hur väl företag och organisationer hanterar dessa utmaningar kommer högst sannolikt att få en stor betydelse för graden av framgång och måluppfyllnad.

Med denna nationella, branschöverskridande studie vill vi ge en aktuell bild av de främsta utmaningarna som ledare och medarbetare kan och bör förbereda sig för. Ambitionen är dessutom att söka kunskap som stödjer organisationernas utveckling inom områden där svaren idag inte är givna.

Studien har initierats av SQMA – Swedish Quality Management Academy, bestående av forskare från nio svenska universitet och högskolor samt Svenskt Kvalitetsindex koncernmoder SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Via behovsstyrd forskning fungerar SQMA som en brygga mellan vetenskap och praktisk tillämpning.

Stefan Krook, vd på Kivra:

– Precis som studien visar så kan ett hot vara kortsiktigheten, för att möta denna utmaning så är det viktigt att söka möjligheter att bli hållbara i alla dimensioner, kommenterar Stefan Krook vd på Kivra och en av de företagsledare som uttalar sig i studien. Det handlar även om att ha långsiktiga ägare, att vi hela tiden söker happy-happy samarbeten och en sådan sak som att vi strävar efter balans i livet för våra medarbetare.

Lena Olving, vd på Mycronic:

– Digitalisering är något som alla företag behöver förhålla sig till. Vi har valt att titta på hur denna utveckling kan stärka verksamheten och affären. Detta inkluderar exempelvis vårt erbjudande till kunderna, intern effektivitet och kompetenssäkring, kommenterar Lena Olving, vd på Mycronic, i studien.

Karin Cars

vill du veta mer

Kontakta gärna kommunikationsansvarig
Karin Cars om du vill
ha mer information.
+46 70 540 94 78
karin.cars@kvalitetsindex.se

Läs mer om SQMA

SQMA har initierats av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling som är Svenskt Kvalitetsindex koncernmoder.

Länk till Swedish Quality Management Academys webbplats

Länk till SIQs webbplats