Tandvård

Kvalitetsindex.se

Branschrapport för tandvård.

Persontransport

Kvalitetsindex.se

Branschrapport för persontransport.

Revision

Kvalitetsindex.se

Branschrapport för revision

Bemanning

Kvalitetsindex.se

Branschrapport för bemanning

Almedalen

Almedalen

Vi har två seminarium.
1. Vad är viktigt för att skapa ett hållbart arbetsliv när många inte jobbar på jobbet? (28e)
2. Hur kan organisationer hantera den ökande förändringstakten i samhället? (29e)

Bank

Kvalitetsindex.se

Branschrapport för bank

Mobiloperatörer

Kvalitetsindex.se

Branschrapport för mobiloperatörer.

Försäkring

Kvalitetsindex.se

Branschrapport för försäkring