SKI Frukostseminarium om Jobbhälsa

Svenskt Kvalitetsindex Torsgatan 2, Stockholm, Sverige

Missade du vårt fullsatta seminarium på Almedalen, eller vill du veta mer? Välkommen på frukost för för att diskutera jobbhälsa! Ta chansen att ta del av viktiga insikter kring hur jobbhälsan ser ut i Sverige och hur man kan förbättra den. Under seminariet kommer vi att göra en djupdykning kring distansarbete, ungas försämrade mående och hur […]

Webbinar SKI Bank 2023

Bankkunderna har sagt sitt. Hur nöjd är man och vad tycker man egentligen om bankernas hållbarhetsarbete? Vi berättar utifrån vår senaste bankstudie där vi frågar mer än 20 000 kunder. Missa inte det. Anmäl er här!

Laddstolpar

Kvalitetsindex.se

Branschrapport för laddstolpar

Tandvård

Kvalitetsindex.se

Branschrapport för tandvård.

Persontransport

Kvalitetsindex.se

Branschrapport för persontransport.

Revision

Kvalitetsindex.se

Branschrapport för revision

Hållbarhet – en avgörande faktor för kundnöjdheten och affären

Clarion Sign Hotel / Online

Välkommen till vårt seminarium/webinar om kundupplevd hållbarhet!

I dagens affärsklimat är hållbarhet mer än bara en miljöfråga; det är en avgörande faktor för kundnöjdhet och företagets långsiktiga framgång. Under detta seminarium kommer vi att utforska betydelsen av att mäta kundupplevd hållbarhet, de utmaningar och möjligheter som detta innebär, och hur det kan integreras i kundupplevelsen.

Bemanning

Kvalitetsindex.se

Branschrapport för bemanning

Almedalen

Hållbarhetsparadoxen – om gapet mellan retoriken och verkligheten

Alla pratar om hållbarhet och aspekter som klimatpåverkan och samhällsansvar blir allt viktigare för medvetna konsumenters val av produkter och tjänster. Men glappet är stort mellan teori och verklighet – vi kallar det hållbarhetsparadoxen. Alla vet att det är viktigt, men för lite görs i praktiken.

Almedalen

Almedalen

Hur mår vi på jobbet i tider av kris – nya resultat, nya utmaningar

Medarbetarengagemang och engagerat ledarskap är hörnstenar i en framgångsrik verksamhet. Det finns också en mängd studier som bekräftar ett positivt samband mellan medarbetarengagemang, kundnöjdhet och affärsresultat.

Almedalen

Alla pratar om Artificiell Intelligens (AI) som spås komma närmare och närmare vår vardag, både i privatliv och arbetsliv. Många pratar om att det kommer förändra samhället i stort. Det kommer skapa nya behov, krav och förväntningar bland kunder och omställningar i arbetslivet.