Hållbarhet – en avgörande faktor för kundnöjdheten och affären

Clarion Sign Hotel / Online

Välkommen till vårt seminarium/webinar om kundupplevd hållbarhet!

I dagens affärsklimat är hållbarhet mer än bara en miljöfråga; det är en avgörande faktor för kundnöjdhet och företagets långsiktiga framgång. Under detta seminarium kommer vi att utforska betydelsen av att mäta kundupplevd hållbarhet, de utmaningar och möjligheter som detta innebär, och hur det kan integreras i kundupplevelsen.