Sverigekollen Live

Digitalt

Välkommen till Sverigekollen.Ta chansen att få koll på läget i landet kring kundupplevelser. Seminariet börjar 08:30 och slutar 09:30, tid för frågor finns.

Hållbarhet – en avgörande faktor för kundnöjdheten och affären

Clarion Sign Hotel / Online

Välkommen till vårt seminarium/webinar om kundupplevd hållbarhet!

I dagens affärsklimat är hållbarhet mer än bara en miljöfråga; det är en avgörande faktor för kundnöjdhet och företagets långsiktiga framgång. Under detta seminarium kommer vi att utforska betydelsen av att mäta kundupplevd hållbarhet, de utmaningar och möjligheter som detta innebär, och hur det kan integreras i kundupplevelsen.

Almedalen

Hållbarhetsparadoxen – om gapet mellan retoriken och verkligheten

Alla pratar om hållbarhet och aspekter som klimatpåverkan och samhällsansvar blir allt viktigare för medvetna konsumenters val av produkter och tjänster. Men glappet är stort mellan teori och verklighet – vi kallar det hållbarhetsparadoxen. Alla vet att det är viktigt, men för lite görs i praktiken.

Almedalen

Almedalen

Hur mår vi på jobbet i tider av kris – nya resultat, nya utmaningar

Medarbetarengagemang och engagerat ledarskap är hörnstenar i en framgångsrik verksamhet. Det finns också en mängd studier som bekräftar ett positivt samband mellan medarbetarengagemang, kundnöjdhet och affärsresultat.

Almedalen

Alla pratar om Artificiell Intelligens (AI) som spås komma närmare och närmare vår vardag, både i privatliv och arbetsliv. Många pratar om att det kommer förändra samhället i stort. Det kommer skapa nya behov, krav och förväntningar bland kunder och omställningar i arbetslivet.