Almedalen

Almedalen

Vi har två seminarium.
1. Vad är viktigt för att skapa ett hållbart arbetsliv när många inte jobbar på jobbet? (28e)
2. Hur kan organisationer hantera den ökande förändringstakten i samhället? (29e)