kommentarer kring inlägget?
Kontakta:

Laurina Qvarnström

Chef Marknad & HR

+46 70 880 27 13

laurina.qvarnstrom@kvalitetsindex.se