• Framgångsrika organisationer tar signaler om ändrade kundbehov på allvar.

Insikter

Med den höga förändringstakt och nya beteenden som finns i vårt samhälle idag, finns ett allt större behov nya insikter. Vi publicerar debattartiklar, rapporter och föreläsningar som bygger både på vår egen och andras forskning och undersökningar. På den här sidan har vi samlat ett axplock. Nya insikter publiceras löpande.

Senaste insikten

Hur skriver vi frågor som folk kan svara på?

Hur tar man fram frågor som folk kan svara på? Vår projektledare Philip har undersökt saken. Läs mer om det här!

Tidigare insikter

Johan på podinspelning

Förmedlarpodden

Lyssna när Länsförsäkringars vd Peter Säll pratar med Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex, om vad som driver kundnöjdhet. Den som kan sticka ut på mjuka värden vinner – ett samtal om vad som driver kundnöjdhet.

SKI Almedalen 2019

Här är en sammanfattning av seminarierna på temat ”Insikter för hållbar framgång”. Stort tack för givande dialoger och ny kunskap på våra fullsatta seminarier i Almedalen!
Foto på de som jobbar på Svenskt Kvalitetsindex

30 år av insikter

När Svenskt Kvalitetsindex firade 30 år bjöd vi in ledare för flera framgångsrika verksamheter med hög kundnöjdhet att berätta om sina erfarenheter. Här är en sammanfattning av dagen.
Forskning

Important drivers for customer satisfaction – from product focus to image and service quality

Läs Jacob Hallencreutz och Johan Parmlers nya publicerade artikel i vetenskapsskriften Taylor & Francis. Undersökningsresultat visar att det har skett ett paradigmskifte under det senaste decenniet. Produktkvaliteten är ersatt av servicekvalitet som en av de viktigaste drivkrafterna för kundnöjdhet.
Sverigekollen 2018

Ta del av nya insikter i Sverigekollen 2018

Välkomma till Sverigekollen 2018! Hög kundnöjdhet är inte någon slump utan resultatet av ett systematiskt, långsiktigt och uthålligt arbete. Kundnöjdheten ökade i Sverige förra året, men inte i alla branscher och verksamheter. Ta del av de senaste insikterna om vad som driver kundnöjdhet i Sverige idag!

Kvalitetsutmaningar – Almedalen 2018

Ett axplock av SKIs insikter på Almedalen 2018.