• Branschmätning energi
  • Branschmätning energi

Den stora utmaningen

Den 19 juni 2018 fastslog riksdagen att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040, genom att bifalla propositionen ”Energipolitikens inriktning”. Sveriges energimarknad står därmed inför sin största utmaning någonsin.

Sveriges energimarknad står inför sin största utmaning någonsin med bland annat ökad decentralisering, ökad andel energi från intermittenta energikällor, ökad flexibilitet, ökad effektbrist och ökade kostnader för både energibolag och konsument.

För att klara av framtiden krävs bland annat en ökad efterfrågeflexibilitet i kombination med lagring av energi.

Pengar är starkaste drivkraften

Syftet med projektet ”Den stora utmaningen” är att följa och förstå konsumenterna och kartlägga deras drivkrafter in i denna framtid.

Drygt hälften av de svenskarna elnätskunderna anser sig ha kunskap om vad de själva kan göra inom energiområdet för att minska sin påverkan på miljön. En av två instämmer också i att de själva kan göra en stor skillnad för miljön om de förändrar sin energiförbrukning.

Båda dessa faktorer, kunskap och upplevelsen av att man kan göra en skillnad för miljön, är viktiga drivkrafter för att förflytta dagens elnätskunder in i framtiden (dvs få dem att vilja producera el, lagra energi och vara efterfrågeflexibla).

Samtidigt finns det en drivkraft som är starkare än alla andra och det är pengar. Detta innebär att investeringen måste löna sig. Här ser vi också en skillnad mellan olika grupper där vissa är villiga att ta en investering förutsatt att den sannolikt kan räknas hem på ett visst antal år. För andra är trygghet helt avgörande, dvs det måste vara ekonomiskt riskfritt. Här tvekar man inför en investering.

Ladda ner rapporten och läs mer

vill du veta mer

Kontakta gärna Laurina Qvarnström om du vill
ha mer information.
+46 70 880 27 13
laurina.qvarnstrom@kvalitetsindex.se

Läs mer om undersökningen i vår rapport

Svenskt Kvalitetsindex studier om energibranschen