• Framgångsrika organisationer tar signaler om ändrade kundbehov på allvar.

Insikter

Med den höga förändringstakt och nya beteenden som finns i vårt samhälle idag, finns ett allt större behov nya insikter. Vi publicerar debattartiklar, rapporter och föreläsningar som bygger både på vår egen och andras forskning och undersökningar. På den här sidan har vi samlat ett axplock. Nya insikter publiceras löpande.

Senaste insikten

Webinar – CX Challenges in the Post Covid Society

Hur förändras kundupplevelsen efter covid? Webinar

Tidigare insikter

Insikt #68 – Är ni redo för den nya lojaliteten?

Idag byter man inte leverantör, man skaffar en till. Lär er hur ni ska hantera kundernas nya lojalitet.
Love Westin

Hållbarhet är nu på riktigt

Trenden är tydlig. Kunder uppskattar företag och organisationer som tar ett samhällsansvar och strävar efter en hållbar utveckling.

Insikt #202 Det räcker inte med att bara mäta.

Som undersökningsföretag är det lätt att säga att det är viktigt att mäta. Men det räcker inte med att bara själva mätandet. Varför? Det förklarar vi här.

Vikten av att vara annorlunda

Aspekter som socialt ansvarstagande, hållbarhet, etik och förtroende har stark påverkan på kundnöjdheten i alla branscher (och länder) vi mäter. Trenden är tydlig, detta blir viktigare för varje år. Läs våra råd här.

Insikt #134 Var annorlunda, få nöjdare kunder.

Vi ser i våra mätningar att ett varumärkes identitet är den variabel som har störst effekt på kundnöjdheten. Så har det sett ut i flertalet år och vi ser att det kommer att fortsätta se ut så en lång tid framöver. Vad behövs för att särskilja sig? Se filmen för svar.

Hur ska vi leda förändring när inget är sig likt?

Coronapandemin har gjort att ledare på alla nivåer i länder, organisationer och företag på kort tid behövt ta tag i en ny oförutsägbar verklighet. Men hur leder man förändring, när allt som är känt, tryggt och säkert plötsligt inte tycks gälla längre?