• Framgångsrika organisationer tar signaler om ändrade kundbehov på allvar.

Insikter

Med den höga förändringstakt och nya beteenden som finns i vårt samhälle idag, finns ett allt större behov nya insikter. Vi publicerar debattartiklar, rapporter och föreläsningar som bygger både på vår egen och andras forskning och undersökningar. På den här sidan har vi samlat ett axplock. Nya insikter publiceras löpande.

Senaste insikten

Hur arbetar en analytiker?

Vad kan du lära av våra analytiker? Här kommer tre tips!

Tidigare insikter

Insikt #25 – Den stora kundutmaningen är att vara både digital och nära

Årets bankundersökning visar att branschen i stort klarat av att möta kundernas ändrade behov i en tid av stor osäkerhet. Resultatet visar en fortsatt försiktig återhämtning i nöjdhet jämfört med svackan 2017. Det är ett generellt gott betyg till branschens aktörer.

Hur upplever kunderna bankbranschen 2020? – Webinar

Se vårt inspelade webinar om bankbranschen
Skärmdump från webinar. Johan och Laurina står vid en dator fram en rollup.

Om att leda och verka i det nya arbetslivet – Webinar

Arbetslivet förändras. Har du koll på vad dina medarbetare förväntar sig? I det här webinaret går vi igenom om hur man leder och verkar i det nya arbetslivet.
En hand som håller i flera jordiga potatisar.

Vad kan digital transformation lära sig av potatisens intåg i Sverige?

Potatisen bidrog till att göra vårt land starkt och framgångsrikt. Det kan även digitaliseringen göra. Om vi driver förändringen på rätt sätt.

Insikt #103 – Chefens roll är viktigare än någonsin

Arbetslivet har förändrats av Covid-19. Vi går igenom tre saker som chefer behöver ha koll på framöver.

Insikt #68 – Är ni redo för den nya lojaliteten?

Idag byter man inte leverantör, man skaffar en till. Lär er hur ni ska hantera kundernas nya lojalitet.