• Framgångsrika organisationer tar signaler om ändrade kundbehov på allvar.

Insikter

Med den höga förändringstakt och nya beteenden som finns i vårt samhälle idag, finns ett allt större behov nya insikter. Vi publicerar debattartiklar, rapporter och föreläsningar som bygger både på vår egen och andras forskning och undersökningar. På den här sidan har vi samlat ett axplock. Nya insikter publiceras löpande.

Senaste insikten

Välkommen Louise och Lovisa

Vi förstärker vårt team!

Tidigare insikter

Webinar – Med fokus på Energi 2020

Se vårt inspelade webinar om Energibranschen 2020.

Pandemin pressar försäkringsbranschen- Webinar

Se vårt inspelade webinar om försäkringsbranschen.

Dags att vakna, det är en ny tid nu!

Tillit och förtroende är nyckelord liksom snabbhet och enkelhet. Kundvård och bemötande är viktigare än någonsin, det visar inte minst våra studier inom EPSI-gruppen. För många branscher och samhällssektorer är det nu hög tid att vakna och se över sina kundmöten.

Insikt #78 – Pandemin förändrar kundkraven

Årets mobilundersökning visar att Halebop och Comviq sticker ut bland privatkunderna. De upplevs inte som alla andra och har glödande fans. Halebop har för 11:e gången nöjdast kunder. Bland företagskunderna är det Telia som vinner. Kunderna beskriver Telia som stora, stabila och trygga. Kanske det företagskunder behöver och vill ha i dessa tider av osäkerhet.

Är hållbarhet viktigt för kundupplevelsen? – Webinar

Är hållbarhet viktigt för kundupplevelsen? Vi tittar närmare på hållbarhet påverkat valet av leverantör. Se vårt inspelade webinar!

Insikt #25 – Den stora kundutmaningen är att vara både digital och nära

Årets bankundersökning visar att branschen i stort klarat av att möta kundernas ändrade behov i en tid av stor osäkerhet. Resultatet visar en fortsatt försiktig återhämtning i nöjdhet jämfört med svackan 2017. Det är ett generellt gott betyg till branschens aktörer.