• Framgångsrika organisationer tar signaler om ändrade kundbehov på allvar.

Insikter

Med den höga förändringstakt och nya beteenden som finns i vårt samhälle idag, finns ett allt större behov nya insikter. Vi publicerar debattartiklar, rapporter och föreläsningar som bygger både på vår egen och andras forskning och undersökningar. På den här sidan har vi samlat ett axplock. Nya insikter publiceras löpande.

Senaste insikten

Välkommen Louise och Lovisa

Vi förstärker vårt team!

Tidigare insikter

Påverkar kundupplevelsen ert varumärke?

Hur påverkar kundupplevelsen ditt varumärke? Vi har satt vår analysmodell på saken.

Vad är viktigt för ett starkt varumärke?

Vår forskning visar att mer mjuka delar av kundupplevelsen som image och varumärke, har blivit en mer och mer central del för att förbättra både kundnöjdhet och lojalitet. Läs mer om vad vi menar.

Kunder i kriser

Hur påverkar Covid-19 pandemin kundupplevelsen? För att kunna svara på den frågan har vi tittat på vad som hänt under tidigare kriser.

Webinar – Vad är hållbarhet i en pandemi?

Se vårt inspelade webinar om vad är hållbarhet i en pandemi?

Webinar – Kunden och medarbetaren 2021

Se vårt inspelade webinar om kunden och medarbetaren 2021

Händelserna förra året visar vad som är viktigt 2021

Så vad sa kunderna under 2020? Ja, först måste vi konstatera att pandemin i många avseenden ändrat spelplanen för i stort sett alla branscher, företag och organisationer som SKI arbetar med. Digitaliseringen har på kort tid accelererat och kundbehov, krav, förväntningar och beteenden har följt efter. Fysiska möten har blivit digitala, både i privata och professionella sammanhang. En annan konsekvens av pandemin är att flera och delvis nya yrkeskategorier har distansarbetat. Det har ställt nya krav på ledning, styrning och arbetsmiljö.