• Framgångsrika organisationer tar signaler om ändrade kundbehov på allvar.

Insikter

Med den höga förändringstakt och nya beteenden som finns i vårt samhälle idag, finns ett allt större behov nya insikter. Vi publicerar debattartiklar, rapporter och föreläsningar som bygger både på vår egen och andras forskning och undersökningar. Ta gärna kontakt med någon av oss om du vill ha mer information.

Vad kan digital transformation lära sig av potatisens intåg i Sverige?

September 2020

Kommer ni ihåg historien om hur Jonas Alströmer tog potatisen till Sverige och räddade oss från svält och elände? Potatisen blev en katalysator för en radikal samhällsutveckling, precis som datorn varit sedan 1950-talet.

Insikt #103 – Chefens roll är viktigare än någonsin

Augusti 2020

Vi har tittat på hur medarbetare har påverkats av ett förändrat arbetsliv under Covid-19 pandemin. Vi ser tre saker som i det nya arbetslivet är utmärkande för ett lyckat ledarskap. Se filmen för att ta reda på mer!

Insikt #68 – Är ni redo för den nya lojaliteten?

Juni 2020

Kunder idag byter inte leverantör, man skaffar sig en till. Även om man är nöjd med den gamla. En ny typ av lojalitet är ett faktum. Vad innebär detta för er?

Hållbarhet är nu på riktigt

Juni 2020

Vi ser i våra undersökningar att frågor om hållbarhet och samhällsansvar har fått en allt större betydelse för kundnöjdheten i de branscher vi mäter.

Insikt #134 Var annorlunda, få nöjdare kunder.

Juni 2020

Var annorlunda, få nöjdare kunder. Våra undersökningar visar att varumärkesidentiteten har störst effekt på kundnöjdheten.

Vikten av att vara annorlunda

Juni 2020

Precis som innan pandemin är detta fortsatt mycket viktigt för att bibehålla, attrahera tillbaka och skapa nya kundrelationer. Vi ser i våra mätningar att ett varumärkes identitet är den variabel som har störst effekt på kundnöjdheten.

Insikt #202 Det räcker inte med att bara mäta.

Maj 2020

I vår första insiktsfilm tittar vi på undersökningens genomförande och kopplingen till kundnöjdhet.

Hur ska vi leda förändring när inget är sig likt?

Maj 2020

Coronapandemin har gjort att ledare på kort tid behövt ta tag i en ny oförutsägbar verklighet. Men hur leder man förändring, när allt som är känt, tryggt och säkert plötsligt inte tycks gälla längre?

Varför mäta när allt står i lågor?

April 2020

Att ta reda på vad många människor egentligen tycker och tänker om saker och ting är i dessa dagar lättare sagt än gjort, men kanske viktigare än någonsin.

Vart tog kunden vägen i Corona-tider?

April 2020

Detta virus har skapat en av de allvarligaste globala kriserna i modern tid. Människors oro måste tas på allvar. Men samtidigt som vi hanterar oron behöver vi prata om fokus på kunden.

Webinar

Webinar om hur påverkar rådande situation kunder nu och framåt?

April 2020

Se vårt webinar om hur vi i Sverige i stort hanterat coronakrisen och vad betyder den här typen av kris för kundupplevelsen.

Webinar

Webinar Myter och sanningar om dagens kund

April 2020

Se vårt webinar om myter, fabler, sagor och gamla sanningar om dagens kund. Våra analytiker har grävt fram och sammanställt en massa intressant statistik som vi inte visat tidigare, dags att slå hål på gamla myter!

Webinar

Webinar Sverigekollen

Februari 2020

Svenskt Kvalitetsindex vd Johan Parmler gör en sammanfattning av det senaste årets branschundersökningar, generella kundtrender, hållbar framgång och vad som är viktigt att tänka på framöver.

Sverigekollen

Februari 2020

Ser ni samma möjligheter som vi? I Sverigekollen sammanfattar vi på Svenskt Kvalitetsindex varje år insikter från de branscher och nationella medarbetarstudier vi genomför. I år har vi valt att blicka framåt. Vad krävs för en hållbar samhällsutveckling det kommande decenniet?

Webinar

Webinar försäkringsbranschen 2019

November 2019

Hur ser kundnöjdhet, lojalitet och förtroende ut i försäkringsbranschen 2019 och vad är förklaringen till detta? Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex, tar er igenom kundupplevelser i försäkringsbranschen under 30 år på 30 minuter.

Podd Framtidskraft

Oktober 2019

En snäll, smart och unik vän – det vill kunderna ha för att ta oss energibolag i hand. I det nittonde avsnittet av podden Framtidskraft borrar Jämtkraft ner sig i kundrelationen med hjälp av Laurina Qvarnström från oss. Hur ser relationen mellan kunder och energiföretag ut, på vilket sätt förändras förutsättningarna just nu och framför allt: hur ska energibolagen lyckas attrahera kunderna?

Webinar

Webinar bankbranschen 2019

Oktober 2019

Vad har hänt de senaste tre decennierna inom bankbranschen och hur påverkar det kunden? Hur ser kundnöjdhet, lojalitet och förtroende ut 2019 och vad är förklaringen till detta? Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex, tar er igenom kundupplevelser i bankbranschen för 30 år, på 30 minuter.

Svenskt Kvalitetsindex i Almedalen 2019

Juli 2019

Stort tack för givande dialoger och ny kunskap på våra fullsatta seminarier i Almedalen! Här är en sammanfattning av seminarierna på temat ”Insikter för hållbar framgång”.

Förmedlarpodden

Juni 2019

Lyssna när Länsförsäkringars vd Peter Säll pratar med Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex, om vad som driver kundnöjdhet. Den som kan sticka ut på mjuka värden vinner – ett samtal om vad som driver kundnöjdhet.

Fokus på kunderna

Maj 2019

Ledare för bland andra Handelsbanken, BDO och Halebop, delade med sig av sina erfarenheter på vårt 30-årsjubileum den 15 maj. Ta del av deras insikter om vägen till framgång.

Important drivers for customer satisfaction

Mars 2019

From product focus to image and service quality. Undersökningsresultat visar att det har skett ett paradigmskifte under det senaste decenniet. Produktkvaliteten är ersatt av servicekvalitet som en av de viktigaste drivkrafterna för kundnöjdhet. Rapporten är skriven på engelska.

Den stora utmaningen

Mars 2019

Kartläggning av konsumenternas vilja att producera el, lagra energi och vara efterfrågeflexibla. Den 19 juni 2018 fastslog riksdagen att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040, genom att bifalla propositionen ”Energipolitikens inriktning”. Sveriges energimarknad står därmed inför sin största utmaning någonsin.

Sverigekollen 2018

Februari 2019

När vi blickar tillbaka på det senaste året konstaterar vi att i stort sett alla kundtrender vi lyft fram de senaste åren bara tycks bli tydligare. Läs vår aktuella sammanfattning av branschrapporterna 2018.

Framtidens verksamhets- och kvalitetsutmaningar

Juli 2018

Ett axplock från diskussionerna på sex fullsatta seminarier under Almedalsveckan 2018. Tack till er alla som bidrog!

Samhällsengagemang är lönsamt!

Juni 2018

Vi lever i en oviss värld där hjulen snurrar allt snabbare. Osäkerhet, instabilitet och krav på förändring präglar dagordningen inom alla samhällssektorer. Och, människor vill i högre grad göra affärer med företag som upplevs som ansvarstagande. Läs vår debattartikel i Dagens Samhälle.

Organisationers främsta utmaningar

Oktober 2018

Oavsett vilka samhällstrender som råder medför de ofta någon form av omställning eller fokusområde med varierande tidshorisont. Så vilka är de främsta utmaningar som företag och organisationer i Sverige står inför de närmaste åren? Läs vår omdiskuterade forskningsrapport!

Sverigekollen 2017

Februari 2018

När vi blickar tillbaka på 2017 och summerar våra mätningar ser vi en svag återhämtning av kundnöjdheten i Sverige trots ett år som präglats av osäkerhet, politisk instabilitet och förändring. Läs vår sammanfattning av branschrapporterna från 2017 och vilka trender vi ser.

”Konsumenternas förtroende för företagen allt sämre”

Januari 2018

Kundnöjdheten minskar och konsumenterna har blivit mer kritiska. Förtroendet för företag och institutioner har försvagats efter den senaste finanskrisen. Dagens ledare måste snabbt lära om och lära nytt för att anpassa sig till kunder och brukare som ställer nya krav. Läs vår debattartikel i Dagens Nyheter.

Breda uppgångar i kundnöjdhet för energibranschen

November 2017

2017 visar på breda uppgångar i kundnöjdhet för energibranschen i stort. Se en kort intervju med Svenskt Kvalitetsindex vd Johan Parmler om årets rapport.

Trenden är att vi är väldigt nöjda med våra försäkringsbolag

November 2017

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom försäkringsbranschen sedan 1989. Här kommenterar vår vd Johan Parmler vad försäkringskunderna tycker om sak- och bilförsäkringar under 2017.

SKI’s bankundersökning visar på stor spridning i kundnöjdhet

Oktober 2017

2017 års SKI-undersökning bland bankkunder visar en stor spridning av kundnöjdhet, både hos privat- och företagskunder. Vi ser en bransch i förändring som blir allt mer polariserad, där skillnaden är stor mellan aktörer men också mellan olika kundsegment.