• Framgångsrika organisationer tar signaler om ändrade kundbehov på allvar.

Insikter

Med den höga förändringstakt och nya beteenden som finns i vårt samhälle idag, finns ett allt större behov nya insikter. Vi publicerar debattartiklar, rapporter och föreläsningar som bygger både på vår egen och andras forskning och undersökningar. På den här sidan har vi samlat ett axplock. Nya insikter publiceras löpande.

Senaste insikten

Energibranschen

Seminarium – Prata energifrågor

Att prata energifrågor har blivit lika naturligt som att prata väder. Varför är det så och vad gör branschen med det?

Tidigare insikter

Almedalen – hållbara relationer

Tillsammans med SIQ har vi ett antal seminarier kring temat Hållbar framgång. Välkomna till Almedalen tisdag 5 juli på Campus Gotland.

Hållbarhet och kundnöjdhet hänger ihop

Varför kommuniceras inte hållbarhetsinitiativ bättre?

Välkommen Louise och Lovisa

Vi förstärker vårt team!

Välkommen på banksläpp!

Som kosläpp, fast för rapporter om kundnöjdheten i bankbranschen.

Samlade insikter från Almedalen

Svenskt Kvalitetsindex tillsammans med SIQ presenterar här fyra seminarier med den senaste forskningen kring kund, medarbetare och hållbarhet.

Bemanningsbranschens affärsmöjlighet framåt

När en rekrytering är genomförd och slutfakturerad öppnar sig nya möjligheter för bemanningsbolagen. Det rekryterande företaget står då nämligen med en helt ny anställd, med allt vad det innebär. Hur kan ett bemanningsbolag stödja i arbetet som nu uppstår?