Insikt #202 Det räcker inte med att bara mäta.

Som undersökningsföretag är det lätt att säga att det är viktigt att mäta. Men det räcker inte med att bara mäta. Varför?

I vår första insiktsfilm tittar vi på undersökningens genomförande och kopplingen till kundnöjdhet.