Insikt #202 Det räcker inte med att bara mäta.

Som undersökningsföretag är det lätt att säga att det är viktigt att mäta. Men det räcker inte med att bara mäta. Varför?

I vår första insiktsfilm tittar vi på undersökningens genomförande och kopplingen till kundnöjdhet.

kommentarer kring inlägget?
Kontakta:

Laurina Qvarnström

Chef Försäljning & HR

+46 70 880 27 13

laurina.qvarnstrom@kvalitetsindex.se