Insikt #134 Var annorlunda, få nöjdare kunder.

Redan innan den pandemi vi nu befinner oss i var ett faktum, lyfte vi på Svenskt Kvalitetsindex vikten av att vara annorlunda än sina konkurrenter för att stärka kundens upplevelse och nöjdhet. Precis som innan pandemin är det fortsatt mycket viktigt för att bibehålla, attrahera tillbaka och skapa nya kundrelationer.

Vi ser i våra mätningar att ett varumärkes identitet är den variabel som har störst effekt på kundnöjdheten. Så har det sett ut i flertalet år och vi ser att det kommer att fortsätta se ut så en lång tid framöver. Vad behövs för att särskilja sig? Se filmen för svar.