En insikt till bemanningsbranschen

I årets studie kring hur nöjda svenska företag är med sina bemanningsbolag framkom flera intressanta insikter. Det första man kan konstatera är att man är nöjd med sin leverantör. Det gäller både bemanningstjänster och rekrytering. Det är goda nyheter för branschen.

Det andra är både bra och dåligt, beroende på hur man ser på det. Det som präglade 2020 års studie var stor osäkerhet kring företagens egna ekonomi och en stor grad av oförutsägbarhet vilket gav stora utmaningar i både planering och resursfrågor. Även om årets studie påvisar fortsatta utmaningar av samma karaktär så ser vi också nya behov som bemanningsbranschen har möjlighet att fylla. Nämligen att stödja sina kunder i någon form av eftermarknad, affären bör inte ta slut vid slutförd rekrytering. Kundresan behöver helt enkelt förlängas.

När en rekrytering är genomförd och slutfakturerad öppnar sig nya möjligheter för bemanningsbolagen. Det rekryterande företaget står då nämligen med en helt ny anställd, med allt vad det innebär. Hur kan ett bemanningsbolag stödja i arbetet som nu uppstår? Det handlar om integrering på arbetsplatsen och onboardingprocesser. Det handlar om kompetensförsörjning framåt och kompetenslyft. I vissa fall kan det handla om så enkla saker som att köpa in en välkomstgåva och visa hur den nya datorn fungerar. Ett bolag som växer och behöver anställa gör ofta det för att man har mycket att göra. Har man mycket att göra finns risken att onboardningen blir lidande, med otrygga medarbetare och i värsta fall ökad personalomsättning som följd. Att personalomsättning är en del av bemanningsbranschens intäktssida är ingen hemlighet, men att vara ett bemanningsbolag som lever på hög personalomsättning hos sina kunder är på sikt inte längre hållbart. Snarare bör bemanningsbolagen och kunderna tillsammans se på rekryteringen som en investering. En investering som bör vårdas och ge bästa möjliga förutsättning för en hållbar tillväxt.

Det är snarare den här typen av frågor som svenska företag ser som utmaningar framåt och är oroliga för. Hur kan en bransch som föder bolag med kompetens också bli den som utvecklar och bevarar den? Det är frågan branschens aktörer behöver ställa sig och det är det behovet som har växt och kommer runt hörnet. Möjligheten är stor och de två sidorna av myntet är (1) bemanna och rekrytera och (2) bibehålla och utveckla. Den aktör som lyckas med att utveckla sin verksamhet i den här riktningen har mycket att vinna. Först till kvarn får mala. Lycka till önskar vi på SKI.