Insikt #78 – Pandemin förändrar kundkraven

Årets mobilundersökning visar att Halebop och Comviq sticker ut bland privatkunderna. De upplevs inte som alla andra och har glödande fans. Halebop har för 11:e gången nöjdast kunder. Bland företagskunderna är det Telia som vinner. Kunderna beskriver Telia som stora, stabila och trygga. Kanske det företagskunder behöver och vill ha i dessa tider av osäkerhet.