Insikt #25 – Den stora kundutmaningen är att vara både digital och nära

Årets bankundersökning visar att branschen i stort klarat av att möta kundernas ändrade behov i en tid av stor osäkerhet. Resultatet visar en fortsatt försiktig återhämtning i nöjdhet jämfört med svackan 2017. Det är ett generellt gott betyg till branschens aktörer.

Kommentarer kring inlägget?
Kontakta:

Laurina Qvarnström

Chef Försäljning & HR

+46 70 880 27 13

laurina.qvarnstrom@kvalitetsindex.se