Insikt #103 – Chefens roll är viktigare än någonsin

Vi har tittat på hur medarbetare har påverkats av ett förändrat arbetsliv under Covid-19 pandemin. Vi ser tre saker som i det nya arbetslivet är utmärkande för ett lyckat ledarskap. Se filmen för att ta reda på mer!

Kommentarer kring inlägget?
Kontakta:

Laurina Qvarnström

Chef Försäljning & HR

+46 70 880 27 13

laurina.qvarnstrom@kvalitetsindex.se