Love Westin

Ny forskning om hållbar framgång

Sedan januari i år är vår analytiker Love Westin industridoktorand vid Mälardalens högskola. Tillsammans med kollegor på Svenskt Kvalitetsindex och SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling kommer han att forska kring ämnet Sustainable success vilket omfattas av att utveckla en kvantitativ modell för bland annat kund-, medarbetar- och hållbarhetsparametrar.

Forskningen och utveckling har sedan Svenskt Kvalitetsindex start, 1989, funnits i bolagets verksamhets-DNA. Vår kundnöjdhetsmodell är sprungen ur ett forskningsprojekt vid Handelshögskolan i Stockholm och redan idag publiceras vi årligen ett antal vetenskapliga artiklar.

Nu intensifieras forskningen i och med att en av våra anställda tar steget till industridoktorand vid Mälardalens högskola.

– Vi kommer att arbeta med att undersöka och utveckla framtida mätmodeller, beskriver Love Westin sitt forskningsområde. Syftet är att ge ytterligare förståelse i hur mätningar och modeller kan användas för att förklara kunder och andra intressenters behov och beteenden i en allt mer volatil verklighet.

Den femte kvalitetsvågen

Forskningen utgår från den femte kvalitetsvågen, ”Quality 5.0”, som vi redan idag befinner oss i. Det innebär bland annat att Kina har tagit plats som en global utmanare och genom sina kvalitetsplaner lyft kvaliteten på inhemska varor och tjänster till nivåer i paritet med västerländska. Genom kvalitetsförändringen har landet sedan blivit globalt konkurrenskraftiga och intagit strategiska ägarpositioner, bland annat i Europa. Kina är inte ensam utmanare utan andra ekonomier följer dess spår, vilket exempelvis visas i den snabba ekonomiska tillväxten i Indien.

Den femte kvalitetsvågen handlar också om global teknikutveckling. Digitaliseringen av servicetjänster suddar ut gränser och driver nya konsumentbeteenden vilket ökar kraven på service och relationer. Samtidigt som kundkraven ökar ser vi även att medarbetares engagemang och nöjdhet sviker. I Sverige är endast 14% av alla medarbetare aktivt engagerade i sitt arbete – medarbetare som borde stimuleras att vara innovativa, agila och förändringsbenägna.

Forskningen kommer inrikta sig på kopplingar mellan kund och medarbetarbeteenden från ett hållbarhetsperspektiv.

Från ett hållbarhetsperspektiv

– Jag vill undersöka om vi kan konceptionalisera och kvantifiera begreppet Sustainable success, berättar Love Westin. Varför sker och vad driver förändringen samt vilka nya utmaningar innebär detta för verksamheter. Forskningen kommer inrikta sig på kopplingar mellan kund och medarbetarbeteenden från ett hållbarhetsperspektiv.

Följ gärna utvecklingen av forskningen här på SKI:s hemsida!

Har du frågor?
Kontakta gärna

LOVE WESTIN
Analytiker och industridoktorand
+ 46 70 339 87 17
love.westin@kvalitetsindex.se

Kontakta oss

Genom att skicka in formuläret godkänner du att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY.