Hur arbetar en analytiker? 

I det här inlägget går jag igenom hur en analytiker arbetar och ger några tips på hur du kan öva upp din egen analytiska förmåga.

Kortfattat kan man säga att en dataanalytiker hjälper organisationer att förstå det nuvarande läget i verksamheten genom att tolka ett brett spektrum av data. Med hjälp av tekniker från en rad olika discipliner, inklusive datorprogrammering, matematik och statistik, drar dataanalytiker slutsatser från data för att beskriva, förutsäga och förbättra affärsresultaten. De utgör kärnan i alla analysteam och tenderar att vara generalister som är insatta i metoderna för matematisk och statistisk analys. 

Men vad är då analys? Hur blir data till insikter? Analyser utgår, grovt förenklat, från frågeställningar, data och modeller. Då data passerar genom en modell så får vi ut resultat som kan hjälpa oss att göra antaganden. Beroende på valet av modell för analys kan samma data ge olika resultat. Resultaten är heller inte självförklarande, utan kräver någon som är väl inläst för att kunna göra ett antagande. Däri ligger en stor del av analytikerns arbete, att kunna välja rätt modell utifrån tillgänglig data och frågeställning samt att förstå vilka antaganden som kan göras baserat på resultatet. 

Vi som dataanalytiker försöker förstå de frågor som företaget behöver besvara och avgöra om dessa frågor kan besvaras med data. Frågor som ska besvaras behöver ibland formuleras om. Som analytiker måste man därför förstå de tekniska frågorna i samband med insamling av data, analys av data och rapportering. Vi måste även kunna känna igen trender och mönster.

Tre tips för att implementera analys i ditt eget arbetssätt

  • Håll koll på syftet

    Vilken fråga ska vi egentligen besvara? Det är stor skillnad på frågorna ”Trivs våra medarbetare på arbetsplatsen?” och ”Funderar våra medarbetare på att byta jobb inom 1 år?”.

  • Ställ enkla frågor (som går att svara på!)

    Att ställa rätt frågor, veta vad man egentligen vill ha svar på är en avgörande del för en bra analys. Alla frågor går inte att besvara med data utan behöver formuleras om. Tänk på frågan: ”Är det vackert väder ute?”, där är svaret subjektivt. Vissa älskar stekande sol medan andra trivs i lite halvdis och duggregn. En analytiker får göra ett antagande och formulera om frågan. Analytiskt arbete är som att måla, desto bättre förarbete desto bättre slutresultat.

  • Utmana gamla sanningar

    Du utför analys för att få svar på en fråga. Om svaret inte är det du hade hoppas på måste det gå att acceptera.