Hållbarhet och kundnöjdhet hänger ihop

Vi på Svenskt Kvalitetsindex har sedan 00-talet frågat svenska konsumenter vad de tycker om olika företags och branschers förmåga att ta samhällsansvar. Trenden är tydlig. Sambandet mellan upplevt samhällsansvar och kundnöjdhet har blivit starkare det senaste decenniet. Enkelt uttryckt, företag som uppfattas som ansvarstagande har nöjdare kunder.

Sju av tio konsumenter säger också att hållbarhetsfrågor är viktiga vid framtida inköp och leverantörsval. Samtidigt tycker sex av tio konsumenter att företag och organisationer generellt borde kommunicera bättre om sitt hållbarhetsarbete. Många konsumenter vet helt enkelt inte vilka aktörer som på allvar bidrar med insatser för ett hållbarare samhälle.

Varför kommuniceras inte hållbarhetsinitiativ bättre? Vår bild, baserad på våra breda branschstudier, är att det i många organisationer smugit sig in en oro för att bli anklagad av etablissemanget för så kallad ”green washing” eller ”social washing” (dvs att man marknadsför en bild av att man är hållbar, men att det man gör är verkningslöst eller åtminstone obetydligt i jämförelse med de negativa effekter verksamheten har socialt och miljömässigt).

Vi upplever att svenskt organisationsliv i stället hamnat i en situation av ”green hushing”, dvs att man undviker att kommunicera goda hållbarhetsinitiativ och därmed inte upplyser sina nuvarande och framtida kunder om vad man faktiskt gör. Det gagnar inte någon.

Vi menar att båda dessa företeelser måste upphöra. Begreppet ”green washing” tycks ha skapat en räddhågsenhet som inte på något vis bidrar till vår gemensamma strävan mot en hållbarare framtid. Företrädare för svenskt organisationsliv har blivit tysta i stället för att berätta om vad man faktiskt försöker åstadkomma. Det duger inte. Visst, vi vet också att det finns många branscher och samhällssektorer som fortfarande främst ägnar sig åt symbolhandlingar, men låt inte detta sätta agendan.

Det är nu dags för svenskt organisationsliv att bli morskare och berätta för allmänheten om de goda insatser som faktiskt görs. Låt oss lyfta fram och lära av goda exempel! Det förväntar sig moderna konsumenter och företagskunder som vill göra medvetna val som driver på en hållbar utveckling.

Hållbarhet och kundnöjdhet hänger ihop. Det är även känt sedan länge att kundnöjdhet och goda affärsresultat hänger ihop. Så låt oss sluta fokusera på ”green washing” och i stället lyfta fram allt det goda som görs för att skapa ett hållbart samhälle – alla insatser behövs om vi ska klara den nödvändiga omställning som vi står inför.

Jacob Hallencruetz (PhD) Koncernchef och styrelseordförande Svenskt Kvalitetsindex

Johan Parmler (PhD), Vd Svenskt Kvalitetsindex

Vill du veta mer?
Kontakta:

Johan Parmler

VD och chefsanalytiker
+46 73 151 75 98

Johan.parmler@kvalitetsindex.se