Film om att leda och verka i det nya arbetslivet

Ta del av vårt inspelade webinar från den 17 september 2020. Tid:30 min

Laurina Qvarnström och Johan Parmler delar med sig av insikter från Svenskt Kvalitetsindex senaste nationella medarbetarundersökning.

Vad skapar en positiv medarbetarupplevelse? Hur minskar man ohälsa bland medarbetare och chefer? Vad krävs för att leda i ett nytt arbetsliv?

Se filmen för att ta del av svaren på ovan frågor!