Film – Är hållbarhet viktigt för kundupplevelsen?

Ta del av vårt inspelade webinar från den 15 oktober 2020. Tid:30 min.

Love Westin, sedan 2019 industridoktorand som kombinerar rollen som analytiker på SKI med att doktorera kring hållbar framgång, samt Johan Parmler, VD och Chefsanalytiker på SKI, har analyserat hur hållbarhet i olika dimensioner påverkar kundupplevelsen.

  • Vad innebär exempelvis hållbar framgång från ett kundperspektiv?
  • Påverkar upplevelsen av hållbarhet valet av leverantör?
  • Vad har ett starkt, unikt varumärke för försprång gällande hållbarhet?

Se filmen för att ta del av svaren på ovan frågor!