Film – Pandemin pressar försäkringsbranschen

Ta del av vårt inspelade webinar från den 17 november 2020. Tid:30 min.

SKI Försäkring 2020 signalerar ett trendbrott där kundnöjdheten backar efter flera års uppgång. 2020 publiceras också för första gången Djurförsäkring som eget område.

Precis som för många andra branscher har covid-19 pandemin satt sina spår och försäkringsbolagen behöver nu visa sig från sin bästa sida. Vi tar upp:

  • Trender
  • Hur lyckas branschen med viktiga kundmoment?
    • Rådgivning
    • Skadehantering
    • Kundkontakt
  • Hur har covid-19 påverkat kunderna inom försäkringsbranschen?
  • Djurförsäkring – viktigaste insikterna från vår nyaste undersökning

Se filmen för att ta del av svaren på ovan frågor!