Hur upplever kunderna bankbranschen 2020? – Webinar

Laurina Qvarnström och Johan Parmler delar med sig av insikter från Svenskt Kvalitetsindex senaste kundundersökning av bankbranschen. Under webinaret visas utvalda resultat och insikter kring en bransch där relationer, digitalisering och förtroende är viktiga områden att vara medveten om framöver. Se filmen för att ta del våra insikter kring hur kunderna upplever sina banker.

Inspelat webinar från den 29 september 2020. Tid: 42 min