Vi vill bidra till att beslut fattas på fakta och insikter

I denna turbulenta tid vill vi på Svenskt Kvalitetsindex försöka bidra till en positiv samhällsutveckling. Hur kan vi göra det? Bland annat genom att dela med oss av insikter från vår gedigna databas byggd på 30 års samlande intervjuer med kunder och medarbetare i Sverige.

Vi har tagit fram blogginlägg, webinars, insiktsbrev och snart också en serie filmer som vi hoppas ska bidra till ökad kunskap om kunders och medarbetares upplevelser och val – då, nu och framöver.

Mycket material finns här på vår hemsida. Kontakta gärna mig eller någon av mina kollegor om ni har några frågor eller funderingar.