Dags att släppa den gröna tvättmaskinen


Svenska företag är så rädda att anklagas för ”green washing” eller ”social washing” att de inte berättar om goda hållbarhetsinitiativ som faktiskt genomförs. De drabbas av motsatsen, ”green hushing”, och missar på det sättet chanser att synas och vinna kunder. Det gagnar varken företag, kunder eller samhället. Så släpp tanken på den gröna tvättmaskinen och berätta vad ni faktiskt gör.

Svenskt Kvalitetsindex har sedan 2008 frågat svenska konsumenter vad de tycker om olika företags och branschers förmåga att ta samhällsansvar. Trenden är tydlig. Sambandet mellan upplevt samhällsansvar och kundnöjdhet har blivit starkare det senaste femton åren. Enkelt uttryckt: företag som uppfattas som ansvarstagande har nöjdare kunder. Och nöjda kunder är lönsamma kunder. 

Åtta av tio konsumenter säger också att hållbarhetsfrågor är viktiga vid framtida inköp och leverantörsval. Samtidigt tycker sex av tio konsumenter att företag och organisationer generellt borde kommunicera bättre om sitt hållbarhetsarbete. Många konsumenter vet helt enkelt inte vilka aktörer som på allvar bidrar med insatser för ett hållbarare samhälle. Hur ska konsumenter bidra till ett mer hållbart samhälle om företagen inte berättar vad de gör? 

Varför kommuniceras inte hållbarhetsinitiativ bättre? Vår bild, baserad på våra breda branschstudier, är att det i många organisationer smugit sig in en oro för att bli anklagad av etablissemanget för så kallad ”green washing” eller ”social washing” (dvs att man marknadsför en bild av att man är hållbar, fastän man som mest gör obetydliga insatser jämfört med de negativa effekter man har socialt och miljömässigt). Vi vet att det finns företag som ägnar sig åt symbolhandlingar och förtjänar kritik, men ska de få sätta agendan? 

Det är nu dags för svenska företag och organisationer att bli modigare och berätta om de goda insatser som faktiskt görs. Varje steg som tas i rätt riktning betyder något för miljö och samhälle. Varje steg är ett tillfälle att kommunicera med sina kunder och hjälpa dem att göra hållbara val. Våra undersökningar visar nämligen att kundens upplevda bild av företagets hållbarhet hänger ihop med kundnöjdhet. Det är även känt sedan länge att kundnöjdhet och goda affärsresultat hänger ihop.

Det som krävs är mod. Mod får man av att veta vad man gör. Vår uppmaning till företagsledningar och branschorganisationer är att det dags att agera utifrån kunskap om kunden: Släpp rädslan för den gröna tvättmaskinen. Ta reda på hur era kunder uppfattar ert hållbarhetsarbete och kommunicera på rätt sätt utifrån de insikterna.