Varför mäta när allt står i lågor?

Vad gör de som är framgångsrika? Vi har tittat på hur information från våra mätningar de facto används.