Välkommen på banksläpp!

Som kosläpp, fast för rapporter om kundnöjdheten i bankbranschen.

Samlade insikter från Almedalen

Svenskt Kvalitetsindex tillsammans med SIQ presenterar här fyra seminarier med den senaste forskningen kring kund, medarbetare och hållbarhet.