Vi vill bidra till att beslut fattas på fakta och insikter

I denna turbulenta tid vill vi på Svenskt Kvalitetsindex försöka bidra till en positiv samhällsutveckling. Hur kan vi göra det? Bland annat genom att dela med oss av insikter från vår gedigna databas byggd på 30 års samlande intervjuer med kunder och medarbetare i Sverige. Vi har tagit fram blogginlägg, webinars, insiktsbrev och snart också en serie filmer.

Revisionsbranschen har fortsatt nöjda kunder, trots en värld i kris

Förtroendet för revisionsbolag har aldrig varit så högt som nu, trots en tid där affärs- och samhällsklimatet präglas av instabilitet och ökad osäkerhet kring framtiden. Även om kundnöjdheten bland revisionsbolag varit högre historiskt så har de senaste årens nivåer indikerat att det här är en bransch med stabilt hög kundnöjdhet. Årets nivå på 72,1 är ändå bra omdöme jämfört med många andra branscher.