SKI Revision

Årets SKI-resultat visar att kundnöjdheten i revisionsbranschen är på fortsatt godkänd nivå, men att den långa trenden är negativ. Förändrade kundbehov, accelererad digitalisering och ökande krav på service utmanar branschen.

SKI Samhälle – Svenska medborgare om samhällsservicen

Många har säkert fått frågan om man kan tänka sig att rekommendera en tjänst, produkt eller ett företag till andra, men hur är det med ens egna kommun? Hur många kan faktiskt tänka sig att rekommendera andra att flytta till sin kommun?