Bemanningsbranschen får godkända betyg men osäkerheten är stor

Årets studie kring hur företag upplever sina bemanningsbolag genomfördes under april, alltså under den period som Covid-19 pandemin blivit en del av vår vardag och har påverkat samhället på ett sätt som ingen kunnat förutspå. Detta till trots noteras inga stora skillnader i kundernas omdömen jämfört med tidigare år.