SKI Fastighetsmäklare

Svenskt Kvalitetsindex har för femtonde året mätt köpares och säljares upplevelser av fastig-hetsmäklarbranschen. I år konstateras att den heta bostadsmarknaden också har avspeglat sig på kundnöjdheten.

SKI Bemanning

Branschen får klart godkända betyg av kunderna, men står också inför nya utmaningar. Kundernas behov av kompetensförsörjning och att utveckla och behålla medarbetare klättrar i ranking av viktiga frågor.