Almedalen – hållbara relationer

Tillsammans med SIQ har vi ett antal seminarier kring temat Hållbar framgång. Välkomna till Almedalen tisdag 5 juli på Campus Gotland.

Hållbarhet och kundnöjdhet hänger ihop

Varför kommuniceras inte hållbarhetsinitiativ bättre?