Välkommen Louise och Lovisa

Vi förstärker vårt team!

Välkommen på banksläpp!

Som kosläpp, fast för rapporter om kundnöjdheten i bankbranschen.