• Smidiga helhetslösningar efterfrågas.

Telekom

Sedan 1989 har vi mätt kundnöjdheten i telekombranschen. Mätningarna täcker bredband, mobiloperatörer, digital-tv och sedan tre år tillbaka även strömmad tv. Vi har under åren följt utvecklingen av kundernas allt högre krav på service och helhetslösningar.

Resultatet av senaste mätningarna hösten 2019

Mobiloperatörer

Svenskt Kvalitetsindex senaste undersökning av kundupplevelser i mobilbranschen visar att den positiva trenden fortsätter. Privatkunderna ger mobiloperatörerna högre betyg än någonsin tidigare. Det senaste årens förbättring visar att branschen lyckats flytta fokus från täckning och abonnemang till tjänster och erbjudanden.

Årets förbättrade kundbetyg är ett resultat av att branschen under de senaste åren har lyckats förbättra sitt kundfokus. Det framgår av både det sätt som kunderna beskriver sina operatörer och att operatörerna blivit bättre på att värdesätta kunder och ta hand om de kunder som varit i kontakt med dem.

När det gäller kundnöjdheten bland enskilda aktörer så är samma aktörer i topp som förra året. Det betyder att Halebop kommer bäst ut bland privatkunder och Telia bland företagskunder. 

SKI mobiloperatörer 1996-2019

Bredband

Inom bredbandstjänster ser trenden för privat- och företagskunder helt olika ut: kontinuerlig nedgång för företagskunderna och en positiv uppgång för privatkunderna. 

För privatkunderna har den tekniska utvecklingen bidragit till de förbättrade betygen. Idag är det mycket mindre skillnad på accessform och kunderna ger höga betyg för att de erbjuds abonnemang som passar deras specifika behov. 

För företagskunder är trenden den motsatta. Vid mätningen 2014 var kundnöjdhetsbetyget för bredbandsleverantörernas företagskunder 72,3 och i år är det så lågt som 62,8.

SKI Bredband 2005-2019

Strömmad tv och digital-tv

Kundnöjdheten inom streamingtjänster ökar ytterligare i år medan digital-TV ligger kvar på låga nivåer, framför allt beroende på hård konkurrens från just streaming och vad kunderna uppfattar som för höga kostnader.

I nästan samtliga branscher som Svenskt Kvalitetsindex studerat under hösten har de nöjdaste kunderna varit de som blivit kund genom rekommendation. Detta gäller inte för digital-TV. Här är det istället de som ”alltid varit kund” som är nöjdast. 

SKI digital-tv och streaming 2008-2019

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

De större aktörerna ingår alltid i mätningen medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Intervjuerna genomförs under september och oktober varje år. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Johan Parmler

vill du veta mer

Kontakta gärna vd Johan Parmler om du vill ha mer information,
073-151 75 98,
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Senaste branschundersökningen

Läs gärna våra sammanfattningar
om de senaste kundundersökningarna
av telekombranschen och se vad de enskilda leverantörerna får för betyg av sina kunder.

70,6

Streamingleverantörer 2019.

69,8

Mobiloperatörer 2019.

65,7

Bredbandsleverantörerna privatkunder 2019.

62,8

Bredbandsleverantörerna företagskunder 2019.

62,7

Digital-tv-leverantörer 2019. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.

', { 'anonymize_ip': true });