• Digitalisering kräver relationsskapande.

Myndigheter

Sedan 1998 har vi på Svenskt Kvalitetsindex genomfört årliga nationella mätningar där vi analyserat ett urval av våra myndigheter. Svenska myndigheter får ett lågt betyg i våra branschmätningar.

Resultatet av senaste mätningen 2018

Skatteverket, Polismyndigheten och Försäkringskassan har flest svenskar kommit i kontakt med. De viktigaste myndigheterna anses vara Polismyndigheten och därefter Skatteverket. 

Det finns en stark koppling mellan vilket förtroende man har för den myndighet man senast varit i kontakt med och vilket förtroende man har för svenska myndigheter i allmänhet. Skatteverket som flest var i kontakt med senast är också den myndighet som har högst förtroende, hela 65 % har mycket stort förtroende för Skatteverket.

Betyget rörande effektivitet i arbetet är lågt

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, ofta omskrivna i media, sticker ut negativt. Dessa båda myndigheter når sina lägsta nivåer sett över en tioårsperiod. Framför allt är betygen kring tillgänglighet låga.

En genomgående notering för alla myndigheter är att betyget rörande effektivitet i arbetet är lågt, till exempel handläggningstider. Här är kraven höga och svenskar ställer samma krav på sina myndigheter som på alla andra typer av tjänster och leverantörer.

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

De större aktörerna ingår alltid i mätningen medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Intervjuerna av myndigheterna genomförs under sommarmånaderna varje år. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Johan Parmler

vill du veta mer

Kontakta gärna vd Johan Parmler om du vill ha mer information,
073-151 75 98,
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Senaste branschundersökningen

Läs gärna våra sammanfattningar
om de senaste kundundersökningar av svenska myndigheter.

Myndigheter
58,3

Svenska myndigheter 2017. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.