• Drygt 2 av 10 upplever att deras energibolag särskiljer sig positivt från övriga i branschen.

    Branschmätning energi
  • Branschmätning energi

Energi

Svenskt Kvalitetsindex senaste studie av energibranschen visar att kundnöjdheten för branschen går upp i år. Energibolagen månar mer om sina kunder och är enklare att vara kund hos än tidigare. Bolag med tydliga varumärken och hög kännedom har också de nöjdaste kunderna.

Resultatet av senaste mätningen hösten 2019

Företagskunderna är generellt mindre nöjda än privatkunderna, företagen efterfrågar ett tydligare partnerskap med sin energileverantör. 8 av 10 kunder anser också att energiföretagen bör ta ett större ansvar kring hållbarhetsfrågorna, vilket ställer höga krav på branschen de kommande åren.

Svenskt Kvalitetsindex mäter kundnöjdheten bland privat- och företagskunder för elhandel, elnät och fjärrvärme. Kundnöjdheten ökar i hela branschen med 1,4 enheter jämfört med föregående år vilket ger en nöjdhet på 67,6. Nöjdheten för energibranschen har därmed återhämtat sig från de senaste årens något lägre resultat.

SKI kundnöjdhet energi 2005-2019

Samtliga områden går framåt. Elhandel privatmarknad samt fjärrvärme privat- och företagsmarknad, står för de största ökningarna. Tre aktörer sticker ut med de högsta resultaten i år – Skellefteå Kraft, Jönköping Energi och Falkenberg Energi. Noterbart är även att kundnöjdheten för de större energibolagen totalt sett rör sig i positiv riktning även om det fortfarande är stor skillnad i kundnöjdhet mellan storbolagen och flera av deras mindre konkurrenter.

Att kundnöjdheten går upp förklaras bland annat av att energiföretagen levererar en starkare kundupplevelse inom de områden som driver nöjdheten mest. Image stärks som det område som har störst påverkan på nöjdheten. Energibolagen upplevs enklare att vara kund hos än tidigare. Att måna om kunderna är dock den viktigaste frågan, en fråga som genomgående förbättrats för branschen. Det är ett resultat av en förbättrad serviceupplevelse, vilket också är något som kunderna efterfrågat.

Här finns listan över vad kunderna tycker om de olika energibolagen.

Så tycker kunderna om energibranschen 2019

8 av 10 anser att energibolagen bör ta ett större ansvar kring hållbarhetsfrågorna.
8 av 10 uppger att deras krav kring hållbarhet kommer att öka i framtiden.
Bara 5 av 10 företagskunder inom elhandel upplever att energibolagen har god förståelse för deras behov.
3 av 10 elnätskunder har upplevt oplanerat avbrott under året.
Drygt 2 av 10 upplever att deras energibolag särskiljer sig positivt från övriga i branschen.

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

Intresset för val av elbolag blir allt större. Svenskt Kvalitetsindex har följt stora och mindre lokala aktörer inom energibranschen sedan elhandel började mätas år 2004. Sedan 2009 genomför vi även undersökningar inom elnät och fjärrvärme.

De större aktörerna ingår alltid i mätningen medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Intervjuerna genomförs under oktober och november varje år. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Laurina Qvarnström

Vill du veta mer?

Kontakta gärna

Laurina Qvarnström

Chef Försäljning & HR

+46 70 880 27 13
laurina.qvarnstrom@kvalitetsindex.se

Whitepaper

Senaste kundundersökningen

Läs gärna vår sammanfattning
om den senaste kundundersökningen
i energibranschen.

Rapport publicerad den 25 november 2019 (pdf)

67,6

Kundernas betyg på energibranschen 2018. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.

Podd

PODD FRAMTIDSKRAFT

Oktober 2019

En snäll, smart och unik vän – det vill kunderna ha för att ta oss energibolag i hand. I det nittonde avsnittet av podden Framtidskraft borrar Jämtkraft ner sig i kundrelationen med hjälp av Laurina Qvarnström från oss. Hur ser relationen mellan kunder och energiföretag ut, på vilket sätt förändras förutsättningarna just nu och framför allt: hur ska energibolagen lyckas attrahera kunderna?

Whitepaper

DEN STORA UTMANINGEN

Mars 2019

Kartläggning av konsumenternas vilja att producera el, lagra energi och vara efterfrågeflexibla. Den 19 juni 2018 fastslog riksdagen att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Sveriges energimarknad står därmed inför sin största utmaning någonsin.