Inlägg av Svenskt Kvalitetsindex

SKI Tandvård 2021 – Tandvården klarar krisen

Ända sedan Svenskt Kvalitetsindex började mäta nöjdhet inom tandvården har betygen varit mycket höga. I år noteras en påtaglig förbättring av nöjdheten både för folktandvården och privata aktörer. Nöjdhetsindex når 81,1 vilket är en tydlig förbättring mot fjolårets 75,6 och ett historiskt högt resultat. En stor del av förbättringen går att spåra till en uppskattad hantering av pandemin.

Vad är viktigt för ett starkt varumärke?

Vår forskning visar att mer mjuka delar av kundupplevelsen som image och varumärke, har blivit en mer och mer central del för att förbättra både kundnöjdhet och lojalitet. Läs mer om vad vi menar.