Inlägg av Svenskt Kvalitetsindex

Bemanningsbranschens affärsmöjlighet framåt

När en rekrytering är genomförd och slutfakturerad öppnar sig nya möjligheter för bemanningsbolagen. Det rekryterande företaget står då nämligen med en helt ny anställd, med allt vad det innebär. Hur kan ett bemanningsbolag stödja i arbetet som nu uppstår?

SKI Samhälle – Svenska medborgare om samhällsservicen

Många har säkert fått frågan om man kan tänka sig att rekommendera en tjänst, produkt eller ett företag till andra, men hur är det med ens egna kommun? Hur många kan faktiskt tänka sig att rekommendera andra att flytta till sin kommun?