Inlägg av Karin Cars

Vinnare av Quality Innovation Award 2019

Vår koncernchef Jacob Hallencreutz sitter med i juryn för det internationella innovationspriset Quality Innovation Award. Årets vinnare är Multi4, NorDan, Pure Act, Region Gotland och United Services Sweden. Innovationerna kommer att representera Sverige i den internationella tävlingen med ceremoni i Tel Aviv i februari 2020. Stort grattis!

Helhetslösningar efterfrågas för hemmets telekomtjänster

Svenskarna är mest nöjda med streaming av telekomtjänsterna i hemmet visar Svenskt Kvalitetsindex senaste branschundersökning. Bredbandstjänsterna får också godkända betyg av kunderna, medan digital-TV får lägre omdömen. På företagssidan har bredbandsleverantörerna tappat rejält i kundnöjdhet under den senaste femårsperioden.