Inlägg av Karin Cars

Spelbranschen förändras men har fortsatta utmaningar

Spelbranschen får jämförelsevis låga betyg på kundnöjdhet, förtroende och anseende men resultaten förbättrats något jämfört med föregående år. Den nya lagstiftningen med bland annat hårdare krav på måttfull spelreklam tycks ännu inte ha påverkat allmänhetens syn på spelbranschen i någon betydande omfattning.

Tydliga varumärken gillas av kunderna

Kundnöjdheten för energibranschen går upp. Bolagen månar mer om sina kunder och är enklare att vara kund hos än tidigare. Bolag med tydliga varumärken och hög kännedom har också de nöjdaste kunderna. Företagskunderna är generellt mindre nöjda än privatkunderna, företagen efterfrågar ett tydligare partnerskap med sin energileverantör.