Inlägg av Karin Cars

Svenskarna älskar sin tandvård

Svenskarna är fortsatt fantastiskt nöjda med sina tandläkare visar vår nya mätning av tandvården i Sverige. Folktandvården har förbättrat sig efter de senaste årens negativa trend, medan den privata tandvården backar något. Gapet mellan privat och offentlig tandvård minskar.

Nya insikter den 15 maj

I år firar Svenskt Kvalitetsindex 30 år och det gör vi givetvis bäst genom att bjuda våra kunder och intressenter till en dag fyllt med nya insikter. Med avstamp i tre decenniers studier blickar vi framåt och har bjudit in några av våra mest framgångsrika kunder att berätta om sitt arbete. Välkommen!