Inlägg av Karin Cars

Persontransport: Stabila resultat men stora utmaningar framåt

För sextonde året i rad har Svenskt Kvalitetsindex mätt resenärers uppfattningar om inrikes resor med buss, tåg och flyg. Kundernas generella omdömen är trots denna coronakrisen relativt oförändrade. I en bransch som just nu präglas av enorma utmaningar är frågan snarare om kunderna kommer hitta tillbaka till sina gamla resvanor när pandemin väl är över.

Skillnader i hanteringen av coronapandemin

Svenskt Kvalitetsindex och EPSI Rating Group har frågat invånarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige hur nöjd man är med samhällets krishantering av coronapandemin så här långt. Undersökningen visar skillnader mellan länderna där danskarna är klart mest nöjda medan svenskarna är mer avvaktande. Sjukvårdens hantering får dock höga betyg i alla länder.