Inlägg av Jenny Rockström

Svenskarnas komplexa syn på AI

Är svenskarna redo för en framtid med artificiell intelligens? I vår senaste undersökning, ”AI-Kollen 2024”, dyker vi djupare in i hur AI-teknologi har vävt sig in i svenskarnas dagliga liv och deras syn på denna snabbt utvecklande teknik.

Glöm inte kunden när CSRD införs

Det nya EU-direktivet CSRD som införs under 2024 är tänkt att öka transparensen i företags hållbarhetsrapportering. Det ska hjälpa investerare, konsumenter, beslutsfattare och andra intressenter att fatta mer välgrundade beslut när det gäller hållbarhet. Syftet är utmärkt, men det finns en brist i det mesta som sägs och skrivs om CSRD. Kunden är nämligen bortglömd.