Varumärkesundersökning

Hur kan ni arbeta målinriktat utifrån allmänhetens uppfattning av ert varumärke?

Genom SKI:s varumärkesundersökning får ni ett starkt underlag för att mäta och analysera t.ex. associationer, attityder och graden av kännedom och acceptans kring just ert varumärke. Undersökningen ger er beslutsunderlag för utformning av varumärkesstrategi eller andra typer av varumärkesrelaterade frågor.

Hur går en varumärkesundersökning till?

Tillsammans diskuterar vi er målsättning med studien och sätter ramarna för varumärkesundersökningen utifrån era konkreta behov.

Utifrån det kommer vi att rekommendera ett konkret frågebatteri som sedan ses över och kompletteras tillsammans med er för att säkerställa att vi fångar upp alla relevanta dimensioner.

En varumärkesundersökning ger er svar på bland annat:

  • Hur hänger kännedom och attityd ihop?
  • Hur många känner till er verksamhet
  • Vilka associationer gör att er verksamhet blir ett tänkbart alternativ eller ett förstahandsval?
  • Vilka attityder är mest kopplat till köp?
  • Vilka associationer ska er verksamhet förstärka?
Johan Parmler
VD
+46 73 151 75 98
+46 831 53 00
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig