SKI Samanalys kund- och medarbetare

SKI Samanalys visar vilka tydliga samband det finns mellan medarbetar- och kundnöjdhet.

Med hjälp av SKI Samanalys identifierar vi vilka medarbetarfrågor som har störst inverkan på kundnöjdheten i er verksamhet och underlättar för er att fokusera på rätt frågor.

Det finns en stark koppling mellan medarbetar- och kundnöjdhet

Många av våra undersökningar visar att service har blivit en allt starkare drivande faktor bakom höga kundnöjdhetsresultat under de senaste  åren. Medarbetarnas engagemang har därför också blivit ännu viktigare än tidigare i de allra flesta branscher.

SKI Samanalys visar er sambanden mellan just era egna resultat i både medarbetar- och kundnöjdhetsmätningarna.Genom att veta vilka specifika medarbetarfrågor som har starkast koppling till hög kundnöjdhet kan ni lätt välja vilka frågor som ni ska fokusera på internt.

Antingen genomför vi nya undersökningar eller gör analysen på redan insamlade medarbetar- och kunddata.

Tre exempel på SKI Samanalys

  • Studier hos ett svenskt energibolag visar att service är en av de faktorer som driver kundnöjdheten mest och att närmaste chef har en väldigt stark koppling till service. Cheferna här behöver särskilt ha förmåga att engagera, motivera och delegera. Ökar medarbetarnöjdheten med 1 enhet, höjs kundnöjdheten med 0,6 enheter.
  • Hos ett vårdföretag finns ett tydligt exponentiellt samband mellan arbetsförhållanden och kundnöjdhet. Möjligheten att påverka hur ens arbetsuppgifter ska utföras har särskilt tydlig påverkan på kundnöjdheten. Ökar nöjdheten i den enskilda frågan med 1 enhet, ökar även kundnöjdheten med 0,95 enheter.

  • Undersökningar hos ett utbildningsföretag visar en särskilt tydlig koppling mellan medarbetar- och kundnöjdheten: En förändring i medarbetarnöjdheten med 1 enhet, påverkar kundnöjdhet med 1,4 enheter. En försämring i medarbetarnöjdhet skulle få stor negativ påverkan på kundnöjdheten på det här företaget.

Läs gärna mer om SKI Samanalys i vårt produktblad eller kontakta Susanne Aarup.

Produktblad SKI Samanalys

Susanne Aarup
Projektledare
+46 73 712 81 26
+46 831 53 00
susanne.aarup@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig