Medarbetarundersökningar

– Hur upplevs er företagskultur?

Medarbetarna är den främsta resursen för att leverera en bra kundupplevelse. Undersök den interna inställningen i verksamheten och använd medarbetarna som ambassadörer. Genom en medarbetarundersökning tar vi på Svenskt Kvalitetsindex fram insikter om hur ni internt kan skapa en framgångsrik och välmående verksamhet. Med engagerade medarbetare skapar du kundvärde och därmed en hållbar tillväxt – för hur er verksamhet upplevs inifrån speglas även utåt.

Vi på Svenskt Kvalitetsindex levererar medarbetarnas upplevelser

  • Få era medarbetares insikter och använd resultatet av studien som underlag för att fatta strategiska och långsiktiga beslut.
  • Få ett gemensamt förbättringsfokus genom enade medarbetare, som är engagerade och motiverade.
  • Få jämförelser med vår nationella medarbetarstudie, som går att brytas ned i både näringsgrenar och regioner.

Hur går en medarbetarundersökning till?

En medarbetarundersökning görs vanligtvis via en webbenkät, i likhet med kundundersökningarna, som visar vad ni ska göra föra att stärka medarbetarnas engagemang och motivation. Med oss på Svenskt Kvalitetsindex får ni även en branschöversikt och erbjuds avslutningsvis att delta i workshops. Workshopsen tar fram aktiviteter och åtgärder för att engagera och motivera era medarbetare.

Utför en medarbetarundersökning

För att genomföra en medarbetarundersökning så kontaktar ni oss på Svenskt Kvalitetsindex. Då får ni en studie som hjälper er med interna prioriteringar. Ni får även ta del av insikter från er egen bransch, som ger er objektiva fokusområden i arbetet med er utveckling. Vi på Svenskt Kvalitetsindex är statistiker, personalvetare och nationalekonomer. Men allt börjar med en första kontakt, så tveka inte att höra av er om ni vill veta mer om undersökningen eller hur ni deltar.

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig