Medarbetarundersökningar

SKI Medarbetare

People Matters!

Svenskt Kvalitetsindex bjuder in till lunchseminarium med medarbetarfokus, den 18 april och 16 maj i Stockholm och den 18 maj i Göteborg. Då tittar vi närmare på kopplingen mellan medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet och lönsamhet.

Program

 • Är nöjda kunder också lönsamma? Jacob Hallencreutz, koncernchef Epsi Rating Group. 
 • Högre krav på service och relationsskapande ökar interna krav. Vägen till nöjdare kunder går via medarbetarna. Johan Parmler, verkställande direktör Svenskt Kvalitetsindex.
 • Kundcase. Diskussion och reflektion med alla som medverkar. Susanne Aarup, projektledare Svenskt Kvalitetsindex.

Information och anmälan till lunchseminarium #PeopleMatters

Nöjda medarbetare ger nöjda kunder och högre lönsamhet!

Vägen till nöjda kunder går via medarbetarna. Det finns ett tydligt samband mellan medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet och lönsamhet. Men vad driver medarbetarnöjdheten och hur ser kopplingen ut till kundnöjdhet? Dessa frågor kan vi hjälpa er att besvara.

SKI Medarbetare ger er

 • Ett oberoende nöjdmedarbetar-index baserat på en vetenskapligt beprövad modell.
 • Insikter om vad som driver medarbetarnöjdheten och engagemanget i er organisation.
 • Kundvärde och hållbar tillväxt utifrån era interna resurser, medarbetarna.
 • Enkel överblick av resultaten via webbgränssnitt.
 • Möjlighet att välja ut de viktigaste frågorna som vi identifierat och mäta dem löpande via Medarbetare Light.
 • Möjlighet till nationella jämförelser och nedbrytningar på olika näringsgrenar och regioner.
 • Möjlighet att integrera SKI Medarbetare med SKI Kundnöjdhet som i sin tur kan förbättra ert ekonomiska resultat.
 • Möjlighet att få strategisk rådgivning kring aktiviteter och åtgärder framåt i det interna utvecklingsarbetet.

Mer information

Läs vårt produktblad om SKI Medarbetare (pdf)

Susanne Aarup
Projektledare
+46 73 712 81 26
+46 831 53 00
susanne.aarup@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig