Medarbetarundersökningar

Hur upplevs er företagskultur internt?

Medarbetarna är verksamhetens främsta resurs för att kunna leverera bra kundupplevelser. Med engagerade medarbetare skapar du kundvärde och därmed en hållbar tillväxt – för hur er verksamhet upplevs inifrån speglas även utåt. För att kunna använda medarbetarna som ambassadörer är det därför viktigt att varje verksamhet undersöker den interna inställningen på företaget, eller organisationen. Genom en medarbetarundersökning tar vi på Svenskt Kvalitetsindex fram insikter om hur ni internt kan skapa en framgångsrik och välmående verksamhet.

En medarbetarundersökning ger er:

  • Era medarbetares insikter. Resultatet av studien kan sedan användas som underlag för att fatta strategiska och långsiktiga beslut.
  • Ett gemensamt förbättringsfokus, genom enade medarbetare som är engagerade och motiverade.
  • Jämförelser med vår nationella medarbetarstudie, som går att brytas ned i både näringsgrenar och regioner.

Hur går en medarbetarundersökning till?

En medarbetarundersökning görs vanligtvis via en webbenkät, i likhet med våra kundundersökningar. Undersökningen visar vad ni ska göra för att stärka medarbetarnas engagemang och motivation. Med oss på Svenskt Kvalitetsindex får ni även en branschöversikt. Efter undersökningen leder vi workshops där ni tar fram aktiviteter och åtgärder för att engagera och motivera era medarbetare.

Utför en medarbetarundersökning

För att genomföra en medarbetarundersökning så kontaktar ni oss på Svenskt Kvalitetsindex. Då får ni en studie som hjälper er med interna prioriteringar. Ni får även ta del av insikter från er egen bransch, vilket ger er objektiva fokusområden i arbetet med er utveckling. Vi på Svenskt Kvalitetsindex är statistiker, personalvetare och nationalekonomer – så tveka inte att höra av er om ni vill veta mer om medarbetarundersökningen och hur ni deltar.

Läs vårt produktblad om medarbetarundersökningar

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig