Management Index

Hur effektivt arbetar ledningsgruppen?

Management Index är en undersökning av ledningens effektivitet, en temperaturmätning som sätter ord på hur er verksamhet presterar. Resultaten sätts i relation till de ledande verksamheterna i Sverige, till branschens prestationer som helhet och genomsnittet för svenska verksamheter. Målet med undersökningen är att samla den interna upplevelsen av er verksamhet och på så sätt skapa en gemensam uppfattning om hur verksamheten ska bedrivas. Mätningen är relevant för företag och organisationer som vill säkra fortsatta framsteg eller vill förbättra sin prestation.

En undersökning av Management Index ger er:

  • Ett mått på verksamhetens effektivitet. Måttet blir ett komplement i bolagsportföljen och kan med fördel bifogas till årsrapporten.
  • Fokusområden som hjälper er att prioritera. Med undersökningen som grund kan ni enkelt sätta en intern agenda som både förebygger och förbättrar verksamhetens prestationer.
  • En temperaturmätning på hur ni presterar gentemot andra i Sverige. Genom en positionskarta ser ni tydligt hur ni rör er och vilka strategiska val ni kan ta gentemot era konkurrenter.

Hur går en undersökning av styrelse och ledningsgrupper till?

Metoden för att mäta ledningens effektivitet och verksamhetens prestation omfattar 50 påståenden, inom 10 områden. Fem områden fokuserar på vad ni gör inom verksamheten. Fyra områden fokuserar på vilka resultat som uppnås. Det tionde och sista området fokuserar på hur ni fattar beslut, lär och utvecklas. Det enda våra analytiker behöver för att utföra en undersökning är mailadresser till ledningsgruppen och en intern referensgrupp.

Utför Management Index

För att genomföra Management Index så kontaktar ni oss på Svenskt Kvalitetsindex. Då får ni en objektiv undersökning och analys från en oberoende organisation. Vi är statistiker, personalvetare och nationalekonomer. För oss är det viktigt att vara oberoende i utförandet av Management Index och vi använder oss av akademiskt säkerställda metoder, baserade på “Business excellens-modellen” och “SIQ-modellen”. Allt börjar med en första kontakt, så tveka inte att fråga oss på Svenskt Kvalitetsindex om ni vill veta mer om undersökningen och hur ni deltar.

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig